Sport

Daniel Enestubbe: Hockeyklubbarnas felaktiga fokus är obegripligt

Det riktas på sina håll besk kritik mot det nyss införda upp- och nedflyttningssystemet i svensk hockey.
Kritiken borde riktas mot ett helt annat håll och mot en helt annan utredning.