Sport

Daniel Enestubbe: Obehagliga likheter mellan Växjö DFF och Växjö Lakers

Det finns flera obehagliga likheter mellan dagens Växjö DFF och historiens Växjö Lakers.
Roten till det onda är i båda fallen en fullskalig vanskötsel av ekonomin.