Tingsryd

Nelson garden arena är i ”relativt bra skick”

WSP har utfört en statusbesiktning av Nelson garden arena. Byggnadens stomme är i relativt bra skick, skriver konsultbolaget i sin rapport.
Tingsryd • Publicerad 24 juni 2019
Foto: Mandus Örarbäck