Trojaprodukten flyttas ner från NHL-laget

Foto: LINE SKAUGRUD LANDEVIK