Håkansson: ”Helst hade man velat att den siffran var noll”

Tre av 13 Troja/Ljungby-ledare upplever inte att de får tillräckligt stöd från sin förening när det kommer till föräldrars påtryckningar inom ungdomsidrotten.
Foto: Daniel Enestubbe