Klart: Här spelar Bartalis

Foto: JOSEFINE LOFENIUS