Ron Pasco – ”Der Mann mit drei Lungen”

Han kallades Mannen med tre lungor.
I den rödvita Trojadräkten visade han varför han förtjänade epitetet.
Sällan har en enskild spelare påverkat ett lag mer än vad Ron Pasco gjorde efter sin ankomst till Ljungby.
Foto: Filip Sjöfors