Taif flyttar fram årsmöte och bolagsstämma

Tingsryd skulle i sedvanlig ordning ha hållit sitt årsmöte i Wasaskolans aula i juni.
Men 2020 är undantaget även från oskrivna regler.
Foto: NILS JAKOBSSON