Uppgifter: Förre Taifcentern på Västerås radar

Foto: JONAS LJUNGDAHL