Växjö Lakers arbetar proaktivt: ”Alla ska veta hur vi tänker”

Växjö Lakers är klubben där tränarna utsätts för flest påtryckningar från föräldrar. Även hot har förekommit.
Samtidigt arbetar klubben proaktivt och tränarna upplever ett väldigt starkt stöd från föreningen.
– Påtryckningar kommer alltid att finnas, säger ungdoms- och utvecklingschefen Calle Steen.
Foto: Jonas Ljungdahl